Relining i Stockholm: Ett modernare alternativ för rörrenovering

13 maj 2024
Maja Bergman Lindberg

editorial

Stockholm, den blomstrande huvudstaden med sin mix av antik arkitektur och modern infrastruktur, är hem åt ett mångfacetterat rörsystem som är livsnerven i många byggnader. Många av dessa byggnader står inför utmaningar med åldrande avloppssystem, där konventionell rörrenovering kan vara både tidskrävande och kostsam. Det är här relining en innovativ metod för att renovera avlopp utan omfattande grävningar kommer in som en effektiv lösning. Den här artikeln ger en detaljerad insikt i relining och dess fördelar, särskilt i en stad som Stockholm, där bevarandet av den historiska stadsmiljön är av yttersta vikt.

Vad innebär relining?

Relining Stockholm är en metod för att renovera avloppsrör inifrån. Genom ett invändigt arbete, där en flexibel och härdande liner installeras inuti det befintliga röret, skapas en ny, slät insida som förhindrar läckage, stopp och rotintrång. Denna teknik har revolutionerat rörrenoveringsbranschen genom att eliminera behovet av att gräva upp golv och landskap för att byta ut gamla rör. Istället genomförs arbetet med minimal störning för fastighetsägare och boende.

Så går det till

Relining i Stockholm följer vanligtvis följande steg:

  • Inspektion: Först inspekteras avloppssystemet med hjälp av kamera för att fastställa skadornas omfattning och rörets status.
  • Rengöring: De befintliga rören rengörs noggrant, ofta med högtrycksspolning för att ta bort alla hinder och avlagringar.
  • Införande av liner: Därefter införs en specialliner impregnerad med ett härdande harts i det befintliga röret.
  • Härdning: Allt harts härdas sedan, antingen med ånga, vatten, uv-ljus eller omgivande temperatur, beroende på metod.
  • Efterkontroll: Slutligen genomförs en sista kameraundersökning för att säkerställa att arbetet utförts korrekt och att rörets nya insida är slät och utan defekter.

relining stockholm

Fördelarna med relining

Bevara och skydda

En av de största fördelarna med relining är att det är en skonsam metod som skyddar såväl byggnaders struktur som stadsmiljön. I historiska delar av Stockholm, där varje meter av den antika stadskärnan är värdefull, är metoden extra fördelaktig. Relining möjliggör rörrenovering utan de stora ingrepp i mark och byggnader som traditionella metoder innebär.

Kostnadseffektivitet

Eftersom relining inte kräver omfattande utgrävningar eller demolering av väggar och golv, blir arbetskostnaderna mycket lägre. Dessutom minimeras störningar i stadsmiljön vilket kan leda till mindre förluster i näringsverksamhet och vardagsliv.

Lång livslängd och lägre underhåll

Det nya rörskiktet som bildas under relining-processen är ofta starkare och mer hållbart än de ursprungliga rören. Detta resulterar i en förlängd livslängd på avloppssystemet och minskat behov för framtida underhåll.

Utmaningar och saker att överväga

Komplexitet i val av leverantör

Att välja rätt leverantör för relining kan vara en utmaning för fastighetsägare. Inte alla företag har den erfarenhet eller de certifieringar som krävs för ett framgångsrikt reliningprojekt. Det är viktigt att noggrant utvärdera olika alternativ och välja en pålitlig aktör med goda referenser.

Tillstånd och regelverk

I Stockholm, precis som i andra städer, finns strikta bygglagar och -förordningar som måste efterlevas. Det är därför essentiellt att relining-företaget hanterar all dokumentation och inhämtning av nödvändiga tillstånd.

Fler nyheter