Vad behöver du veta om OVK i Jönköping?

06 december 2023
Maja Bergman Lindberg

editorial

OVK, även känt som Obligatorisk Ventilationskontroll, kan vara en okänd term för många, men det är högst väsentligt för både privatpersoner och företag i Sverige. Syftet med en OVK-besiktning är att garantera en god och säker inomhusmiljö. Denna artikel kommer ge dig en bredare förståelse om vad OVK i Jönköping innebär och dess relevans.

Vad innebär OVK i Jönköping?

OVK-besiktning är ett lagkrav i Sverige som innebär att fastighetsägare är skyldiga att genomföra regelbundna kontroller av ventilationssystemet. Denna besiktning ska genomgås med jämna mellanrum för att tillse att ventilationssystemet fungerar korrekt. Syftet med detta är att säkerställa att inomhusmiljön är sund och hälsosam, för att förebygga hälsorisker som kan uppstå vid ett dåligt fungerande ventilationssystem.

ovk besiktning

Varför är OVK-besiktning viktig?

OVK Jönköping spelar en viktig roll i att försäkra att byggnadens ventilationssystem är effektivt och säkert att använda. Detta innebär inte bara att luftkvaliteten förbättras vilket gynnar de som vistas i byggnaden, men det hjälper också till att minimera energiförbrukningen. Ett dåligt fungerande ventilationssystem kan vara en av de största energitjuvarna i en fastighet. Vidare är det viktigt att notera att en fastighet som inte klarar en OVK-besiktning riskerar att få böter.

Hur går en OVK-besiktning till?

OVK-besiktningen utförs av en certifierad OVK-besiktningsman. Dessa besiktningsmän har genomgått utbildning och är certifierade att utföra dessa kontroller. Under besiktningen genomgår besiktningsmannen en rad punkter för att säkerställa att ventilationssystemet fungerar enligt kraven. Om ventilationssystemet klarar kontrollen utfärdar besiktningsmannen ett intyg som gäller fram till nästa besiktning som ska utföras inom en viss tid.

Var kan jag få hjälp med OVK i Jönköping?

Det finns flera företag i Sverige som arbetar med OVK i Jönköping. De erbjuder en mängd olika tjänster som rör ventilation och energieffektivitet. De utför OVK-besiktningar och kan hjälpa till med både rådgivning och åtgärder för att förbättra ventilationen i en fastighet. De tillsammans med andra certifierade OVK-besiktningsmän kan hjälpa dig att se till att din fastighet är både säker och energieffektiv.

Fler nyheter